Az adatvédelmi hatóság már nem segít!

Tájékoztató közleményt adott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz röviden NAIH 2018. október elején arról, hogy május 25-e óta már nem ugyanazt a funkciót látja el, amit eddig.

A GDPR életbelépéséig még nagyban támaszkodhattak az adatkezelők a Hatóságra az egyes jogértelmezési kérdések megválaszolásában, ami valljuk be, bőven kijárt annak, aki jól akarta csinálni. Így például készséggel válaszoltak meg olyan – akár adatvédelmi fejtörőnek is felfogható – kérdéseket, mint például „a személyes adatok megsemmisítését milyen módon tudja az adatkezelő úgy elvégezni, hogy a törlés megtörténte hitelt érdemlően igazolható legyen?” Ha nem is azonnal reagáltak, a megkeresésekre mindig is nyitottak voltak.

A közlemény szerint a Hatóság az elmúlt két évben számos alkalommal törekedett felvilágosítást adni az adatkezelőknek szakmai fórumokon való részvétellel, a nyilvánosság számára is nyitva álló rendezvényekkel, a honlapján közzétett tájékoztatókkal, állásfoglalásokkal.

Mondhatni a szép idők elmúltak, mivel ezentúl kevésbé számíthatunk ilyen hozzáállásra a NAIH részéről. Az Európai Adatvédelmi Testület jogegységesítő tevékenységében ők is közreműködnek abban, hogy az adatvédelmi előírások alkalmazása során a tagállami hatóságok egységes értelmezés mentén alakítsák gyakorlatukat. Ez a körülmény jelentősen leszűkíti az egyedi jogértelmezés mozgásterét, így nem maradhat más a NAIH számára, csak a kőkemény számonkérés!

„A Hatóság mindezeknek megfelelően a jövőben az érintettek jogsérelmének orvoslását, az adatvédelmi előírások megfelelő alkalmazásának ellenőrzését tekinti prioritásnak és a Hatóság feladat- és hatáskörei gyakorlása során hangsúlyozandónak.” – állítja a közlemény.

A NAIH ezentúl nem ad ki egyedi állásfoglalásokat, noha az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményeként lefolytatandó előzetes konzultációk tekintetében még számíthatunk rá. Illetve hátravan még a várva

várt tanúsítás is, ami esetlegesen egyeztetések előznek majd meg.

Nem ússzuk meg ugyanakkor a határozatok közzétételét, mely talán a leghátrányosabb eredménye az adatvédelmi elmarasztalásnak. A bírságolási gyakorlatról vagy a szankció mértékéről egyelőre nem lehet következtetéseket levonni (május óta nem tett közzé a NAIH határozatot), de bármekkora is legyen majd a bírság, biztos nem lesz annyira fájdalmas, mint a visszásság nyilvánosságra hozatala, melyre a NAIH-nak minden joga megvan.

„Az adatkezelők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó, az érintetteket megillető jogosultságokkal kapcsolatos általános információkat, az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásait, továbbá a törvényben meghatározott esetekben az egyedi ügyekben hozott döntéseit a Hatóság a honlapján közzéteszi, változatlanul folytatja továbbá az adatvédelmi tudatosság növelésére irányuló ismeretterjesztő tevékenységet.”

Ne legyen magára utalva, amikor szembekerül a szigorú adatvédelmi szabályok okozta kihívásokkal!

Vegye fel a kapcsolatot a Crackensyssel, hogy cége megfeleljen az előírásoknak, amikor a Hatóság esetleg vizsgálni kezdi!

Készséggel állunk a rendelkezésére:
info@crackensys.hu