ADATVÉDELMI KÉRDŐÍV
Shadow
Slider

Ezen kérdőív kitöltésével semmiféle kötelezettség nem jár! Mindössze azt a célt szolgálja, hogy társaságunk felmérje adatkezelői státuszát, felkészültségét a hatályos jogszabályok rendelkezései ismeretében, és válaszai alapján ajánlatot tegyen az Ön által igényelt/Önnek felajánlott szolgáltatás teljesítésére.

Amennyiben a kérdőív valamelyik pontját illetően bizonytalan, úgy azt a részt nyugodtan hagyja ki.

Adatkezelés például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. Kérem, gondolja végig, munkája során vagy vállalkozása működése keretében milyen - adatok kezelésével járó - folyamatok, műveletek valósulnak meg.
A cookie-tájékoztatókat az utóbbi időkben egy honlap meglátogatásakor a jellemzően alulról felugró sáv és a hozzá tartozó "Értem" feliratú funkció formájában vehettük észre. Egy elektronikus hírközlő végberendezésén (honlapon) csak az érintett felhasználó világos és teljes körű tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. A felhasználónak lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy megtagadják a cookie-k vagy hasonló eszközök végberendezésükön történő tárolását.
A belső adatkezelési szabályzat egy olyan dokumentum, mellyel rendelkeznie kell annak, aki adatokat kezel. A belső adatvédelmi szabályzat a szervezeten belüli folyamatok átláthatóságát, ezen keresztül az érintettek tájékozódását és jogaik gyakorlásának megkönnyítését szolgálja. A szabályzat célja, hogy megfogalmazásra kerüljenek többek közt olyan jelentős szempontok, mint az adatkezelés általános szabályai, személyes adatokra és különleges adatokra vonatkozó szabályok, az érintettek jogai és érvényesítésük módja, belső adatvédelmi nyilvántartás tartama.
Az Infotv. értelmében az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni.
Az Infotv. értelmében az adatkezelő nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján kell megtenni.
A kérdőív kitöltésével és elküldésével járó adatkezelés célja a társaságunk általi ajánlattétel, az ajánlat elfogadása esetén pedig szerződéskötés, illetve számviteli jellegű tevékenység megvalósulása. Az adatkezelésről az Infotv. értelmében bármikor tájékoztatást kérhet, illetve adatai törlését kérheti.

Kapcsolat

dr. Schubert István

Adatvédelmi szakértő

Cím: 1239 Budapest, Szitás utca 123. 

Telefon: +36 30 317 2279 

Email: info@crackensys.hu

Web: www.crackensys.hu