JOGI MEGOLDÁSOK
Shadow
Slider

Az utóbbi időkben felmerült globális változások kötelező (és sok esetben indokolt) jogi dokumentumok meglétét írták elő a cégek, szervezetek, hivatalok számára. Ezek kialakítása nem csak információbiztonsági és adatvédelmi szakértelmet, de gyakorlatiasságot is megkövetelnek mind a jogászok, mind az informatikusok oldaláról.

SZOLGÁLTATÁSOK

§  Adatfeldolgozási szerződés

A GDPR megköveteli, hogy azon felek, akik között adatfeldolgozásra irányuló jogviszony áll fenn (pl. könyvelővel kötött szerződés, támogatási szerződés projekt lebonyolítására stb.), rendelkezzenek valamilyen módon az adatfeldolgozási tevékenység szabályairól. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Ezen követelmény teljesítése érdekében társaságunk előkészíti Önnek a megfelelő adatfeldolgozási szerződést, figyelembe véve az Ön egyedi igényeit.

§  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A jogszabályi környezet folyamatos változása miatt ajánlott az adatvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek körén felül is minden szervezetnek vagy gazdasági társaságnak rendelkeznie egy ilyen dokumentummal, hogy az adatkezelési tevékenységét szabályozott keretek között végezhesse, és abban az esetben, ha a változások úgy hozzák, hogy Ön a kötelezettek körébe esik, már felkészült legyen egy esetleg hatósági vizsgálat alkalmával.

A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a szervezeten belüli folyamatok átláthatóságát, ezen keresztül az érintettek tájékozódását és jogaik gyakorlásának megkönnyítését szolgálja.

A szabályzat célja, hogy megfogalmazásra kerüljenek olyan jelentős szempontok, mint [a teljesség igénye nélkül]:

 • az adatkezelés általános szabályai;
 • személyes adatokra és különleges adatokra vonatkozó szabályok;
 • az érintettek jogai és érvényesítésük módja;
 • belső adatvédelmi nyilvántartás tartama.

§  Adatvédelmi tájékoztató

Az Infotv. egyértelműen kifejezi az adatkezelők tájékoztatási kötelezettségét, mely alapján érintett kérelmére az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A fenti bekezdés fényében látható, hogy a jogszabályi előírások csak példálózó felsorolást jelentenek. Nem elég a fentieket felületesen rögzíteni a tájékoztatóban, hanem pontosan és alaposan körbe kell járni az adatkezelő tevékenységeit a megfelelő szempontok mentén.

Az adatkezelési tájékoztató tartalmát úgy kell meghatározni, hogy:

 • Maximálisan illeszkedjen a tényleges adatkezelésekhez;
 • Megfeleljen a jogszabályi követelményeknek;
 • Megvalósítsa az adatvédelmi, adatbiztonsági elveket;
 • Érthetően tájékoztassa az érintetteket.

§  Információbiztonsági szabályzat

Annak érdekében, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek, valamint az azokban kezelt adatok védelme a kockázatokkal arányosan biztosítható legyen, az elektronikus információs rendszereket be kell sorolni egy-egy biztonsági osztályba a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás szempontjából.

A biztonsági osztályba sorolást a szervezet információbiztonsági szabályzatában kell rögzíteni, mely bizonyos szervezetek számára kötelező dokumentum.

Tekintettel arra, hogy ezen dokumentum megléte az Ibtv.-ben rögzített kógencia, kérjen ajánlatot társaságunktól Informatikai biztonsági szabályzatának elkészítésére.

A szolgáltatás magában foglalja az alábbiakat:

 • egyedi sajátosságok figyelembevételével történő, személyre szabott kidolgozás;
 • jogszabályoknak megfelelő tartalom;
 • szimpatikus és egyszerű szerkezet;
 • könnyen értelmezhető megfogalmazás;
 • kézikönyv funkció.

§  Visszaélés-bejelentési (whistleblower) rendszer

Általánosságban megállapítható, hogy minél terjedelmesebbre nő egy cég, annál átláthatatlanabbá válnak az egyes szervezeti egységek. A középvezetői réteg bővülésével az önállóság mellett a felelősségi és döntési jogkörök is elhatárolódnak, a cég vezetőjének így egyre kevesebb ráhatása, rálátása lesz a szervezeti egységek, illetve a beosztottak munkájára.

A visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy a cég céljaira, teljesítményére vagy hírnevére káros, adott esetben jogszabályba ütköző magatartásokat a beosztottak közvetlenül a vezetőség számára jelentsék.

A munkáltató közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapíthat meg; Ezáltal elejét veheti annak, hogy állományában, szervezetében az esetlegesen elkövetett jogsértések ügyében egy hatóság vagy egy bíróság tegye meg az első lépéseket.

Egy vezetőnek egyértelmű érdekében áll, hogy:

 • a lehető leggyorsabb módon jusson tudomására a szervezetében zajló jogellenes magatartás, illetve az “elkövető” kiléte;
 • feltárásra kerüljenek a szervezetén belüli korrupciós kockázatok és egyéb visszaélések;
 • a cég hírnevét jelentősen befolyásoló, esetleges büntetőeljárás helyett inkább belső szabályok alapján, egyedileg kialakított eljárásrend szerint történjen meg a felelősségre vonás.

A szolgáltatás magában foglalja a következőket:

 • Egy professzionálisan kidolgozott, érthető és átlátható szabályzat elkészítését és átadását;
 • A bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó részletes, magyar nyelvű tájékoztató elkészítését és átadását;
 • Adatvédelmi szempontú rendszer-optimalizációt, tekintettel a Pktv.-ben nevesített adatvédelmi követelményekre;
 • A vonatkozó adatvédelmi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyintézést.

§  Általános Szerződési Feltételek elkészítése

Egyes cégek [kereskedők, szolgáltatók] gyakran bocsátkoznak nagyszámú szerződések megkötésébe, melyek egyrészt szokványos jellegüknek köszönhetően nem szorulnak arra, hogy a felek egyedileg meghatározzák tartalmukat. Különösen a webáruházak, webshopok esetén nagy a jelentősége annak, hogy rendelkezésre álljon egy olyan dokumentum, mely minden egyes tranzakció alkalmával irányadó az eladó és a vásárló között létrejövő jogviszonyra.

Szolgáltatásunk magában foglalja a következőket:

 • egyedi sajátosságok figyelembevételével történő, személyre szabott kidolgozás;
 • jogszabályoknak megfelelő tartalom;
 • szimpatikus és egyszerű szerkezet;
 • könnyen értelmezhető megfogalmazás.

Társaságunk különösen nagy figyelmet fordít a színvonalas teljesítésre, hiszen egy fércmunka nem csak Önt, hanem bennünket is megbélyegezne.

Még az olyan egyedileg készített [pl. kreatív] termékekkel való kereskedés esetén is ajánlott ÁSZF-el rendelkezni, amikor a felek csak szóban [pl. telefonon], vagy e-mail útján állapodnak meg. Kialakítása meglehetősen nehézkes, ráadásul speciális jogi szakértelmet igényel, ezért bízza ezt a feladatot inkább olyasvalakire, akinek érdeke, hogy a jogszabályoknak és egyedi szükségleteknek megfelelő anyag szerepeljen weboldalán.

§  Egyesület alapszabályának elkészítése

Egyesületet a tagok csak alapszabály birtokában alapíthatnak, melynek számos követelmény mellett tartalmaznia kell az egyesület adatait, célját, a tagok kötelezettségeit, jogait, valamint az egyesület szervezetére vonatkozó rendelkezéseket. Az interneten rengeteg sablon található, mely segítségként szolgálhat annak a jövendőbeli tagnak, aki az alapszabály elkészítését magára vállalta. Az ilyen sablonok azonban gyakran csak a legalapvetőbb információk meghatározást teszik lehetővé, és nem adnak lehetőséget az olyan kérdések részletes kifejtésére, mint a közgyűlés ülésezésének rendje, az egyes tisztségviselők felelősségi köre, vagy éppen a jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei. Ez könnyen egy alaposságot mellőző kontármunkát eredményez, mely az egyesület megítélését is befolyásolja.

Egyedi egyesületi alapszabály elkészítésére irányuló szolgáltatásunk magában foglalja a következőket:

 • egyedi sajátosságok figyelembevételével történő, személyre szabott kidolgozás;
 • jogszabályoknak megfelelő, alapos tartalom;
 • szimpatikus, egyszerű szerkezet;

Társaságunk színvonalas alapszabályt prezentál Önnek, amely szervezete egyedi sajátosságaihoz, folyamataihoz teljes mértékben illeszkedik.

§  Online nyereményjáték szabályzata

Kevesen tudják, de a közösségi oldalakon folytatott nyereményjátékokban a felhasználók [játékosok] - a szervező méretétől és szándékától függetlenül - pontosan megfogalmazott szabályzatok alapján vehetnek csak részt. Ezt a dokumentumot tartalmában a hatályos jogszabályokhoz kell igazítani, illetve figyelembe kell venni az adott közösségi oldal elvárásait és a használat feltételeit. Ilyen feltételek közé tartozik például az, hogy „Személyes idővonalak” és ismerősi kapcsolatok nem használhatók a nyereményjáték folytatására.

Ez alapján nem használhatók az olyan típusú posztok, mint:

 • “A részvételhez oszd meg az idővonaladon.”
 • “Az esélyeid növeléséhez oszd meg ismerőseid idővonalán.”
 • „A részvételhez jelöld meg az ismerőseidet ebben a bejegyzésben.”

Ahhoz, hogy nyereményjáték szabályzata megfeleljen a vonatkozó követelményeknek, illetve, hogy ne kerüljön olyan jogvitába a játékban résztvevőkkel, amelyben előnytelen pozícióból indul, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi elkészítjük a szabályzatot online nyereményjátékához. A szolgáltatás tartalmazza az alábbiakat:

 • Egy ingyenes konzultáció az igényei felmérése érdekében;
 • Egy professzionális dokumentum, mely megfelel a jogszabályoknak és az adott közösségi oldal felhasználási feltételeinek;
 • Nyereményjátékainak utánkövetése, az esetleges pontosítás/hatályosítás érdeklében;

§  Felhasználási szerződés szerzői műhöz

Életünk során több szellemi termékkel találkozunk, mint hinnénk: nem csak az irodalmi, grafikai vagy zenei alkotások minősülnek ennek, hanem akár a nyilvánosan tartott beszéd is, vagy bármilyen írott anyag, sőt, a számítógépes program is teljes mértékben kimeríti a szerzői termék fogalmi feltételeit.

Szintúgy kevesen tudják, hogy ezen műveket a megszületésüktől fogva illeti meg a szerzői jogi oltalom, mely önmagában egy erős jogi garancia, mégsem nevezhető pontosnak, kimerítőnek vagy alaposnak. Ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak egy felhasználás során, a szerzőnek írásba kell foglalnia a felhasználás feltételeit.

A szerzői jog érvényesülése ebből a szempontból egy bonyolult kötelem keretében történik; Nem mindegy, hogy az a szerződés mit tartalmaz.

Kérjen ajánlatot tőlünk egyedi felhasználási szerződéshez, mely magában foglalja az alábbiakat:

 • A Szerzői jogról szóló törvény valamennyi releváns rendelkezésének való megfelelés;
 • Az egyes pontok elmagyarázása annak érdekében, hogy valóban értse, a szerződés mit takar;
 • Körültekintő szövegezés.

§  Partnerségi megállapodás startupoknak

A startupok világa hazánkban egy kialakulóban lévő terület. A kiváló ötletek köré szerveződő projektek [vagy ahogy a hazai jogforrások hivatkoznak rá: “korai fázisú vállalkozások”] legtöbbször megakadnak a koncepció maradéktalan kialakításánál és a validálásnál, de sajnos a szembetűnő akadályok miatt számos esetben nem jutnak a megfelelő mennyiségű fedezethez. Ennek oka főként a beruházók hiánya, avagy a kockázati tőkebefektetők pozitív döntésének elmaradása.

Elkerülhetetlen azonban, hogy a projekt részvevői között megkötésre kerüljön egy partnerségi megállapodás, és erre minél hamarabb célszerű sort keríteni.

A startupok számára egy atipikus, ún. szindikátusi szerződés megkötése javasolt, melyet a hatályos törvények sem tartalmában, sem formájában nem szabályoznak, így a speciális jogi szakértelemmel rendelkezőkre hárult a feladat, hogy hiánytalanul és professzionálisan, az adott startupra vonatkozóan, egyedi feltételekkel megfogalmazzák.

Kérjen tőlünk ajánlatot startupok számára készített partnerségi megállapodás szerkesztésére és átadására, mely magában foglalja az alábbiakat:

 • Érhetően és üzletiesen megfogalmazott, alapos szerződéses feltétek;
 • Egyedi szempontok figyelembevételével kialakított tartalom;
 • Progresszív szemlélet és speciális szakértelem a megállapodás megkötéséig;
 • Opcionális kapcsolattartás és kedvezményes szolgáltatások felajánlása a projekt során.
 • Maximális diszkréció.

Tudjuk, hogy az ötlet, mely köré akár kickstarter kampányt is építhetnek a projekt részvevői, féltve őrzött kincs, különösen egy ennyire kiszolgáltatott régióban. A startup gondolatának esetleges kiszivárgása vagy rossz kezekbe kerülése akár okafogyottá teheti az egész projektet. Ezért szerződéses nyilatkozatban garantáljuk a tudomásunkra jutott ismeretek, adatok és ötletek titokban tartását, illetve üzleti titokként kezelését.

 

Kérjen ajánlatot - Lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolat

dr. Schubert István

Adatvédelmi szakértő

Cím: 1239 Budapest, Szitás utca 123. 

Telefon: +36 30 317 2279 

Email: info@crackensys.hu

Web: www.crackensys.hu