Vállalkozásunk a XXI. század főbb problémáira hivatott megoldásokkal szolgálni. A 2017-es év egyik legnagyobb hírértéke a sorozatos hackertámadások voltak, melyek egyre szélesebb körben, egyre kegyetlenebb eszközökkel támadtak. A zsarolóvírusok áldozatai közt kórházak, egyéb állami feladatot ellátó szervek, nagyvállalatok is voltak. Némelyik érintettet a támadás napokra is ellehetetlenített, sőt, maradandó károkat okozott a működésükben. A kibertámadások egy különleges hadszintéren zajlanak, ahol a kisvállalkozásoktól az állami szervekig mindenki potenciális áldozat, beleértve a természetes személyeket is. Az okoseszközök elterjedésével életünk egyre kiszolgáltatottabb lesz az olyan berendezéseinkkel szemben, amelyek valójában már ma is könnyedén meghackelhetők.

Rövidesen kénytelenek lesznek a döntéshozók megérteni, hogy a károk megelőzésére szánt beruházások tulajdonképpen nyereségként foghatók fel, mert sokkal nagyobb veszteségtől mentik meg a szervezeteket.

Hasonló a helyzet az adatvédelemmel is, mely tartalmában különbözik az információbiztonságtól, azonban a két terület számos ponton érinti egymást. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb jogszabályi szigorodásával nézünk most farkasszemet: az Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz a GDPR hazai ratifikációja olyan mély kulturális változást követel meg tőlünk a személyes adatok kezelését illetően, amelyre eleddig aligha volt példa. 2018. május 25-étől már nem vehetjük könnyelműen a felelősségünket az ügyfelek, beosztottak, vagy bármilyen érintett személyes adatainak megfelelő kezelése iránt, mivel egy reparálhatatlan adatszivárgás akár 20 millió eurós bírságot is maga után vonhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság már így rengetegszer szabott ki milliós bírságokat eleddig bagatellnek tűnő adatbiztonsági okokból, azonban hamarosan a bírságszabás olyan nagy tartományban mozoghat, hogy nem lesz kérdés a kötelezettségek betartása az adatkezelők részéről.

A jog és az informatika találkozásánál tehát két terület helyezkedik el, amelyek évről évre nagyobb jelentőségnek örvendenek:

Információbiztonság és adatvédelem

Vállalkozásunk célja ötvözni ezt a két ágazatot, hogy egyetlen helyen összpontosuljon mindaz az informatikai és jogi szakértelem, amely a XXI. századi kihívásokkal szembeni hatékony fellépés érdekében szükséges.

Önként vállalt küldetésünk három nevezetes tételre terjed ki:

  • Az ügyfelek rendszereinek biztonságossá tétele;
  • A kibervédelmi és adatvédelmi károk megelőzése;
  • Pénzmegtakarítás a reparációval járó költségek, bírságok elmaradásával.

Értékeink elsősorban munkatársaink és partnereink színes közösségében keresendők, mivel Társaságunk úgy az új kor szereplője, a mai világ szülötte, mint ahogy a régi értékek őrzője is: kollégáink információbiztonsági és adatvédelmi felkészültsége, professzionális, szakmai szemlélete és az üzleti folyamatokkal szemben tanúsított, komoly hozzáállása egyedülálló a hazai gazdasági szereplők között.

 

Kérjen ajánlatot - Lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolat

dr. Schubert István

Adatvédelmi szakértő

Cím: 1239 Budapest, Szitás utca 123. 

Telefon: +36 30 317 2279 

Email: info@crackensys.hu

Web: www.crackensys.hu